***** Byte av licensnummer till LoTS - id  *****
  motorsportsidan.se kommer att ta bort registrering av "gamla" licensnummer
  och istället använda "nya" licensnummer (som är detsamma som LoTS-id)
  vid registrering av anmälan till tävling.
  Alla förare och kartläsare behöver därför ta reda på sitt "nya"
  licensnummer för att kunna göra en anmälan till tävlingar i fortsättningen.
  Det finns en app som heter "Svensk bilsport" att ladda ner till
  telefon eller padda.
  Där kan Du hitta Din licens och Ditt "nya" licensnummer.
  Annars kan Du ta kontakt med Din klubbadministratör.
  Ändringen kommer att införas under våren 2020.