***** Återbetalning av startavgift *****
motorsportsidan.se får ofta mail från avanmälda, vart dom vill att startavgiften ska betalas tillbaka till.
motorsportsidan.se har inget med några ekonomiska transaktioner till tävlingarna att göra.
Tävlande som vill ha tillbaka startavgiften får vända sig till den arrangerande klubben.