Anmälan till :

JR Motorsport pokalen , Gotlands MF BK , 2017-09-30


Här kan Du välja att ange  ANTINGEN  LoTS-id eller Ditt licensnummer.
OBS !!  Detta gäller enbart om Du varit anmäld till en tävling efter 20160101.

Dom uppgifter som registreras på anmälningssidan kommer att sparas,
och kommer då att komma upp vid nästa anmälningstillfälle.

Om Du har angivit lotsid eller licensnummer och får upp en blank anmälningssida,
så finns det inte i registret eller är fel angivet.

Dom enda uppgifter som måste anges är :
Licensklass, tävlingsklass, mobiltelefon och E-postadress
pga att dom ändras ibland.


Om Du inte vet vad Ditt LoTS id är, ange då Ditt licensnummer.

Ange LoTS-id 
ELLER  licensnummer

LoTS id    
 
Licensnummer     (Ex. 199501012345)